Värdegrund

Vi och våra kunder vill göra världen gladare. Vi drivs av samma grundläggande syfte och Järna Kommunikation bygger affärer genom  hållbara kommunikationslösningar. Vi skapar engagemang och dialog på ett innovativt och ansvarstagande sätt, alltid med helheten i åtanke. Vi tänker att det är viktigt att reflektera kring Varför? man gör saker och inte bara titta på Vad? man gör för saker. Vi bottnar i tanken att, bygger man företag utifrån sitt syfte, finns oändliga möjligheter och stor potential för expansion. Vi är ett low-profit limited liability corporation som genererar liten vinst och som vill bidra med något bestående och allmännyttigt inom sitt område.