Logotyp / Typsnitt

Bästa läsbarhet uppnås vid en harmonisk blandning av linjer, mellanrum och former i bokstäverna och den yta som skapas mellan bokstäverna. Utvalda typsnitt och speciell typografi är en viktig del för att bygga en enhetlig profil för Järna kommunikation. Texten ska vara tydlig, lättillgänglig och lätt att känna igen. Därför har vi två utvalda typsnitt som ska användas i all skriven text – Futura och Open Sans. Båda är erkänt lättlästa och kompletterar varandra för olika syften.

Ladda ned Futura.ttf

I detta exempel har vi valt att göra en nedladdningsbar länk till ett typsnitt som är fritt att använda och alltså inte till det typsnitt som vi använder.

Rubriker

Versal Futura light 14-24 punkter spärrad 100 används till huvudrubriker.

Underrubriker

Futura light 12-16 punkter spärrad 100 används till underrubriker

Brödtexter, Ingresser m.m

Open Sans 9–12 punkter passar att användas i de flesta sammanhang, både till långa brödtexter och till ingresser.

Webtypsnitt

I e-post meddelanden och elektroniska utskick ska Arial användas i både rubriker och brödtext.