Logotyp / Olika varianter

JK EFFEKTS logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av JK Effekt. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, blanketter, broschyrer, annonser, skyltar, nyhetsbrev och så vidare. Logotypen skall alltid användas i sin helhet. Som undantag kan JK Effekts alternativa logotyp användas ihop med symbolen i sammanhang där det är ont om vertikalt utrymme. I övrigt får inte logotypen brytas upp i delar eller förvrängas i proportionerna.

Logotyp

Alternativ Logotyp

Används ihop med symbolen i sammanhang där det är ont om vertikalt utrymme

Logotyp Symbol

Svart/Vit Logotyp

Den svart/vita logotypen används ex. på platser där varumärket skall vara ”nedtonat” eller att ex. färgutskrifter/tryck inte är möjliga.

Logotyp med symboler